Το πρόγραμμα αυτό ενσωματώνει ένα σχέδιο κατάρτισης και μια εργαλειοθήκη που απευθύνονται στους διευθυντές και τους διαχειριστές ανθρώπινου δυναμικού των ΜΜΕ. Παρακολουθώντας αυτή την κατάρτιση, οι επαγγελματίες αυτοί θα είναι σε θέση να καθορίσουν, να δομήσουν, να εφαρμόσουν και να έχουν πρόσβαση σε μια στρατηγική για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των εργαζομένων, ενσωματώνοντας πρακτικές εκπαίδευσης ενηλίκων στο χώρο εργασίας και για την ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων.