Επαγγελματικός προσανατολισμός σε ΜΜΕ

Το GrowINg επικεντρώνεται σε στρατηγικές επαγγελματικού προσανατολισμού στις ΜΜΕ, ενσωματώνοντας πρακτικές για την προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων στο χώρο εργασίας και την ενίσχυση των επιχειρηματικών ικανοτήτων των εργαζομένων

Πυλώνες GrowINg

Ο Επαγγελματικός προσανατολισμός σε ΜΜΕ

είναι απαραίτητος για τα κίνητρα, τη δέσμευση και τη διατήρηση ειδικευμένων εργαζομένων σε εταιρείες

H Εκπαίδευση ενηλίκων στο χώρο εργασίας

αναφέρεται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία που αναλαμβάνουν οι ενήλικες ενώ εργάζονται ή βρίσκονται στο χώρο εργασίας

Επιχειρηματικές ΜΜΕ

ΜΜΕ που ενσωματώνουν πρακτικές και εργαλεία για την αξιολόγηση και την προώθηση των επιχειρηματικών ικανοτήτων των εργαζομένων

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του GrowINg

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε για τις δημοσιεύσεις, τις ειδήσεις και τις εκδηλώσεις μας

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των μελών της κοινοπραξίας έργου GrowINg, τα οποία εγγυώνται την πλήρη προστασία τους σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), και προκύπτει στο πλαίσιο του έργου και της δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται το παρόν έντυπο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του έργου GrowINg, συμβουλευτείτε την παρακάτω.
Διαβάστε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εδώ