Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ή για να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες του έργου, επικοινωνήστε με την Mentortec μέσω της Andreia Monteiro | andreia.monteiro@mentortec.eu